frihetsäkerhetflexibilitetlugn och ro

Flexibilitet

Skulle du kunna föreställa dig mer tid över till att fokusera på det du är bra på? Investeringskostnaderna blir mycket mindre om du hyr din serverplats. En annan fördel är att du inte växer ur maskinerna. Och blir det strömavbrott stannar inte driften.

På en hyrd serverplats kan du uppdatera minne och kraft efter behov och behöver inte köpa ny hårdvara. Därmed slipper du både investeringskostnader och ansvaret. En vanlig dator har en strömförsörjningsenhet och en hårddisk. Använder du Jaodus tjänster får du en mycket säkrare lösning med batteriback up och dubbla strömförsörjningsenheter. Vid avbrott fortsätter det att fungera, eftersom dieselkraft träder in som strömverk. Allt för att du ska slippa tänka på det och kunna ägna dig åt mer åt själva verksamheten.

Exempel på lösningar >

#